Beantwoording Kamervragen over businesscase voor civiele dienstauto’s

Antwoorden van staatssecretaris Visser (Def) op de schriftelijke vragen van de Kamerleden Sneller en Belhaj (beiden D66) over de herijking van de businesscase voor civiele dienstauto’s, zoals genoemd in de Najaarsnota 2018.