Beantwoording Kamervragen over de behandeling met gesuperviseerde oefentherapie bij COPD/emfyseempatiënten

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over de behandeling met gesuperviseerde oefentherapie bij COPD/emfyseempatiënten.