Beantwoording vragen voortgangsrapportage over de werking van de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017)

Antwoorden van minister Ollongren (BZK) en minister Bijleveld-Schouten (Def) op vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de werking van de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).