Kamerbrief bij jaarrapportage 2017 van de wet afbreking zwangerschap (Wafz)

Minister De Jonge (VWS) stuurt de jaarrapportage van de Wet afbreking zwangerschap over 2017 aan de Kamer. Uit de cijfers over het jaar 2017 blijkt dat het aantal abortussen in Nederland licht gestegen is in vergelijking met 2016.