Beantwoording aanvullende vragen voorhang Besluit bekostiging gvo en hvo op openbare scholen

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de aanvullende vragen van de fractie van de ChristenUnie met betrekking tot het ontwerpbesluit over de
bekostiging van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs (gvo/hvo) op openbare scholen.