Antwoorden op Kamervragen over diverse berichten betreffende de wolf in Nederland

Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen van het Kamerlid Wassenberg (PvdD) over de terugkeer van de wolf in Nederland.