Antwoord op vijf sets Kamervragen over tekort aan capaciteit op het elektriciteitsnet voor het aansluiten van duurzaam opgewekte elektriciteit

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer de beantwoording van vijf sets vragen over tekort aan capaciteit op het
elektriciteitsnet voor het aansluiten van duurzaam opgewekte elektriciteit.