Kamerbrief over betrekken onderwijsveld bij aanpak lerarentekort

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) reageert op de vraag hoe hij het hele onderwijsveld weer gaat betrekken bij de aanpak van het lerarentekort. Dit na het eerdere besluit van AOb om buiten het overleg hierover te blijven.