Kamerbrief over wettelijke verplichting gegevens van leraren aan te leveren voor het Lerarenregister

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) reageert op de vragen over brieven waarin schoolleiders gewezen worden op de wettelijke verplichting om gegevens van leraren aan te leveren voor het Lerarenregister.