Antwoord op vragen over de berichten "Nederland gaat gewetensvol om met roofkunst" en "Twijfel over teruggave is verwerpelijk".

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Yesilgöz-Zegerius en Aartsen (beide VVD) over de berichten "Nederland gaat gewetensvol om met roofkunst" en "Twijfel over teruggave is verwerpelijk".