Kamerbrief afbakening verkenning naar informele scholing in Nederland

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over de (verdere afbakening) van de verkenning naar informele scholing om te kijken of er statelijke actoren zijn die informele scholing financieren en of dit onderwijs anti-integratieve of antidemocratische elementen bevat.