Kamerbrief met beleidsreactie op onderzoeksrapporten over Raad voor de Kinderbescherming

Minister Dekker (Rechtsbescherming) stuurt 2 onderzoeksrapporten van de inspecties voor Justitie en Veiligheid en voor Gezondheidszorg en Jeugd
naar de Tweede Kamer. Hij geeft daarbij zijn beleidsreactie op beide rapporten. De inspecties hadden praktijkonderzoek gedaan naar de risico’s voor kinderen die wachten op onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Ook onderzochten de inspecties de toezichthoudende taak van de RvdK op de jeugdreclassering.