Kamerbrief bij nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen

Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven (beiden IenW) sturen de verslagen over de naleving van de geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen in het jaar 2017 de Tweede Kamer.