Antwoord op schriftelijke vragen het niet toestaan van een nieuwe aanvraagronde voor het experiment promotieonderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van de Kamerleden Tielen (VVD) en Van der Molen (CDA) van uw Kamer inzake het niet toestaan van een nieuwe
aanvraagronde voor het experiment promotieonderwijs.