Kamerbrief motie Heerma c.s. over een toezichthoudende rol voor de Inspectie van het Onderwijs

Brief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer over de motie van het lid Pieter Heerma c.s. over een toezichthoudende rol voor de Inspectie van het Onderwijs bij informeel onderwijs, zoals weekendscholen.