Kamerbrief over hervatting staatsexamens Nt2

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt een brief over het besluit om vanaf maart 2019 de examinering van de examens voor Programma I en Programma II van het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (Nt2) te hervatten.