Kamervragen brief ambtshalve toekenning kindgebonden budget

Staatssecretaris Van Ark (SZW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van de vaste commissie voor SZW over de brief Ambtshalve toekenning kindgebonden budget (Kamerstuk 35010, nr. 6). Daarnaast zendt staatsecretaris Van Ark de Tweede Kamer een nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren.