Uitstelbrief op Kamervragen over vaak geen passende jeugdzorg

Minister De Jonge (VWS) laat weten dat de vragen over vaak geen passende jeugdzorg (2019Z01620) niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.