Aanbiedingsbrief bij wetswijzigingsvoorstel Wet studiefinanciering 2000

Minister Van Engelshoven stuurt de memorie van antwoord inzake wetswijzigingsvoorstel Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs naar de Eerste Kamer.