Kamerbrief bij WODC eindevaluatie pilot weigerafdeling Pieter Baan Centrum

Minister Dekker (Rechtsbescherming) bespreekt de evaluatie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) over een pilot voor intensieve observatie in het Pieter Baan Centrum (PBC). Het gaat om verdachten die weigeren mee te werken aan persoonlijke onderzoeken. Hij stuurt het evaluatierapport mee met de brief.