Wetsvoorstel Modernisering personenvennootschappen

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de modernisering van de regeling omtrent personenvennootschappen (Wet modernisering personenvennootschappen).

Het voorontwerp geeft een modern wettelijk kader voor maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen. Het doel is een moderne toegankelijke regeling die ondernemers faciliteert, passende bescherming biedt aan schuldeisers en zekerheid aan het handelsverkeer. Via internetconsultatie kunnen geïnteresseerden tot en met 31 mei 2019 suggesties doen om de kwaliteit en de uitvoerbaarheid van de voorstellen te verbeteren.