Aanbiedingsbrief bij Kamerstukken over wijziging van de Mediawet 2008

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer stukken over het voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met nieuwe diensten, benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur, verduidelijking van de positie van de Ster, en taken van het Commissariaat voor de Media.