Kamerbrief blijvende aandacht voor voortijdig schoolverlaten nodig

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkeling van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters. Het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv'ers) in het schooljaar 2017-2018 neemt toe ten opzichte van het voorgaande schooljaar. In het schooljaar 2016-2017 verlieten nog 23.744 jongeren de school zonder startkwalificatie. Afgelopen schooljaar is dat aantal gestegen naar 25.574. De doelstelling van jaarlijks maximaal 20.000 nieuwe vsv’ers in 2021 komt hiermee verder uit beeld.

Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.