Kamerbrief over aanpak wachtlijsten geestelijke gezondheidszorg, opname PA in kwaliteitsstatuut en aanpak personen met verward gedrag die voorkomen in politiemeldingen

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamer over zijn aanpak van de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast gaat hij in op de uitvoering van 2 door het parlement aangenomen moties. De moties gaan over over het opnemen van de physician assistants in het kwaliteitsstatuut en over een persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag die regelmatig voorkomen in politiemeldingen.