Kamerbrief over maatregelen bij mbo-opleidingen in creatieve sector

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de maatregelen bij mbo-opleidingen in de creatieve sector. Dit naar aanleiding van een advies van de Commissie-Marcodoelmatigheid mbo (CMMBO). Het advies ging over het arbeidsmarktperspectief en de doelmatigheid van creatieve mbo-opleidingen.