Wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecommunicatie versie nader rapport

Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer het voorstel van wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet mbt ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie).