Beantwoording schriftelijke vragen over het bericht 'Archeologie bij gemeenten ondergeschoven kindje'

Minister Van Engelshoven beantwoordt de schriftelijke vragen van Kamerleden Beckerman en Kwint (beiden SP) over het bericht ‘Archeologie bij gemeenten ondergeschoven
kindje’.