Kamerbrief over onderzoek financiële slagkracht corporaties en moties verduurzaming woningvoorraad

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van het Kamerlid Ronnes (CDA) en de voortgang rond de uitvoering van enkele moties over de verduurzaming van de woningvoorraad.