Aanbiedingsbrief bij antwoorden op feitelijke vragen over Onderwijscoöperatie

Minister Slob stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de feitelijke vragen over de onderzoeken 'Bestuurlijke evaluatie van de Onderwijscoöperatie' en 'Onderzoeksrapport Doorlichting subsidiestromen Onderwijscoöperatie’.