Beantwoording Kamervragen over vorderingen van de Belastingdienst over schadevergoeding

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Financiën, de antwoorden op de schriftelijke vragen over vorderingen van de Belastingdienst over schadevergoedingen gaswinningsschade.