Kamerbrief over onderzoek gebruik militair vlieggebied voor windenergie op zee

Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Defensie en de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de stand van zaken van het onderzoek gebruik militair vlieggebied voor windenergie op zee.