Beantwoording Kamervragen over ondersteuning bij werk in de WIA

Antwoorden van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van het lid Van Weyenberg (D66) over ondersteuning bij werk in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).