Uitstelbrief Kamervragen over de Overall rapportage sociaal domein 2017

Minister Ollegren (BZK) laat de Eerste Kamer weten dat ze de vragen over de Overall rapportage sociaal domein 2017 niet binnen het gestelde termijn kan beantwoorden.