Antwoord op vragen fracties over de zienswijze van de Raad voor dierenaangelegenheden (RDA) betreffende insecten: de ontpopping van de insectensector

Minister Schouten beantwoordt vragen van de fracties over de op 28 augustus 2018 ontvangen brief inzake de Zienswijze van de RDA betreffende insecten: de ontpopping van de insectensector.