Kamerbrief over stand van zaken politieonderwijs en instroom

Minister Grapperhaus beantwoordt vragen over de actuele stand van zaken van het politieonderwijs. In het bijzonder het Vakspecialistisch Onderwijs (VPO), de verhoogde instroom van aspiranten en de pilots in Amsterdam en Rotterdam. Daarnaast gaat hij in op de stand van zaken rond de
onderwijsbehoeftestelling en herzien van de beroepsprofielen.