Beantwoording vragen over buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht

Minister Dekker beantwoordt de vragen en opmerkingen van de vaste commissie Justitie en Veiligheid over enkele Kamerbrieven.

Het gaat om:

  • brieven over buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht;
  • een brief met een reactie op de proeve van wetgeving ‘Herstelgerichte afdoening via
  • bemiddeling in strafzaken;
  • een brief met een reactie op het artikel 'Buiten de rechter om?'