Kamerbrief met melding van een integriteitsincident

Minister Van Niewuenhuizen informeert de Tweede Kamer over een ernstig integriteitsincident met een medewerker van Rijkswaterstaat die wordt
verdacht van fraude.