Kamerbrief over toestemming voor deelname aan een technische briefing

Minister Dekker geeft toestemming aan enkele personen van de Vrije Universieteit Amsterdam en de Universiteit van Utrecht voor deelneming aan de technische briefing van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). De briefing gaat over het WODC-onderzoek 'Naleving van
contact-/omgangsafspraken na scheiding: een rechtsvergelijkend en sociaalwetenschappelijk perspectief'.