Beantwoording Kamervragen over loskoppelen van het burgerrechtengedeelte in het Brexit-uittredingsverdrag

Minister Blok beantwoordt, mede namens de minister-president, de vragen het Kamerlid Verhoeven (D66) over het loskoppelen van het burgerrechtengedeelte in het Brexit-uittredingsverdrag.