Kamerbrief met eerste reactie kabinet op de doorrekening van het ontwerp-klimaatakkoord

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een eerste reactie kabinet op de doorrekening van het ontwerp-Klimaatakkoord.