Beantwoording Kamervragen over het bericht dat China geen zonne- en windenergieprojecten meer zal steunen

Antwoorden van minister Wiebes op de vragen over het bericht dat China geen zonne- en windenergieprojecten meer zal steunen.