Kamerbrief over de wetgevingsvoorstellen van de Commissie voor de Europese Rekenkamer voor het volgende meerjarig financieel kader (MFK)

Minister Blok biedt de Tweede Kamer een appreciatie van de samenvatting van de adviezen van de Rekenkamer over het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) aan.