Kamerbrief over NZa rapport Controles zorgverzekeraars naar aanpak wachttijden

Staatssecretaris Blokhuis (VWS), minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en minister De Jonge (VWS) informeren over de rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de inspanningen van zorgverzekeraars om de wachttijden te verminderen in de zorgsectoren Geestelijke gezondheidszorg (ggz), Medisch specialistische zorg (msz) en Wijkverpleging.