Uitstelbrief beantwoording vragen over kabinetsbeleid ten aanzien van defensie-industrie

Uitstelbrief van minister Bijleveld-Schouten (Def) aan de Tweede Kamer over beantwoording vragen over kabinetsbeleid ten aanzien van de defensie-industrie.

Verantwoordelijk