Kamerbrief bij onderzoeken Staatscommissie Herijking ouderschap


Minister Dekker stuurt de adviezen van de staatscommissie Herijking ouderschap over juridisch meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap naar de Tweede Kamer. Hij gaat daarbij kort in op de inhoud. Hij verwacht dat hij de kabinetsreactie in het voorjaar van 2019 kan sturen.