Antwoord op Kamervragen vragen over de berichten dat verschillende buitenlandse steden een klimaatnoodtoestand hebben uitgeroepen

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de antwoorden op vragen van de leden Van Raan en Van Kooten-Arissen (beiden PvdD) over de berichten dat verschillende
buitenlandse steden een klimaatnoodtoestand hebben uitgeroepen.