Kamerbrief met beleidsreactie evaluatie Wvs en Wvm

Minister Dekker geeft zijn beleidsreactie op het evaluatieonderzoek over de Wet voorwaardelijke sancties en de Wet rechterlijke vrijheidsbeperkende
maatregelen.