Uitstelbrief op Kamervragen over het bericht dat tarieven in de jeugd-ggz niet kostendekkend zijn

Minister De Jonge (VWS) meldt dat de vragen over het bericht dat tarieven in de jeugd-geestelijke gezondheidszorg niet kostendekkend zijn, niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.