Kamerbrief Onderhandelaarsakkoord beleggingsondernemingen

Minister Hoekstra van Financiën informeert de Tweede Kamer en de Eerste Kamer over het feit dat er een akkoord is bereikt in de onderhandelingen over een herzien prudentieel kader voor beleggingsondernemingen, bestaande uit de nieuwe verordening prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen (de Investment Firm Regulation, ‘IFR’) en de richtlijn prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen (de Investment Firm Directive, ‘IFD’).