Antwoord op Kamervragen over de positie van de civiele rechter bij de mijnbouwschade in Groningen

Minister Wiebes beantwoordt, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, de schriftelijke vragen van de Kamerleden Van Nispen en Beckerman (beiden SP) over de positie van de civiele rechter bij de mijnbouwschade in Groningen en de toegang tot het recht.